Informacje dotyczące projektu​

Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie, Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych filia „Południe” w Jurczycach oraz Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych filia „Północ” w Radziszowie prowadzone są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie w ramach okresu trwałości projektu: 

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu A i B) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Realizatorem projektu jest Gmina Skawina, ul. Rynek 1. 32-050 Skawina:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

 

Znak województwa Małopolskiego
Witamy, w czym możemy pomóc?

Nasza strona internetowa używa plików cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close