Nasze placówki

Zdjęcie placówki w Skawinie od zewnątrz

Skawina

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
w formie dla Osób Niesamodzielnych w Skawinie,
ul. Rynek 24, 32-050 Skawina

Zdjęcie placówki w Radziszowie od zewnątrz

Radziszów

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
Filia „Północ”,
Dwór Dzieduszyckich,
ul Szkolna 4, 32-052 Radziszów

Zdjęcie placówki w Jurczycach od zewnątrz

Jurczyce

Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych
Filia „Południe”,
Dom Ludowy Hallerówka
Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce.

Celem działalności placówek, zapewniającym dzienną opiekę i aktywizację osób starszych, jest oferowanie opieki oraz polepszenie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin.
Efektem usług realizowanych w placówce jest osiąganie i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności.

Witamy, w czym możemy pomóc?