Skawina

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla Osób Niesamodzielnych
w Skawinie

ul. Rynek 24,
32-050 Skawina.
Telefon:. 785 167 101 lub 785 169 106.

Oferta przyznania pomocy w placówce skierowana jest do osób po 60 roku życia, o ograniczonej sprawności i miejscu zamieszkania na terenie Gminy Skawina.

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie  zapewnia pomoc osobom starszym, cierpiącym na zespoły otępienne w organizacji i aktywizacji ich życia, bez zmiany ich miejsca zamieszkania poprzez realizowanie usług:

Pielęgnacyjno-opiekuńczych:

– możliwość dowozu osoby niesamodzielnej do KS;

– 2 posiłki – śniadanie, obiad;

– pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;

– pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych
i fizjologicznych.

Aktywizująco-usprawniających:

– terapia zajęciowa;

– zajęcia podnoszące sprawność i aktywność;

– wyjścia rekreacyjno-turystyczne;

– zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych;

– organizacja czasu wolnego.

Wspomagających:

– wsparcie opiekuna medycznego;

– wsparcie i konsultacje psychologiczne;

– konsultacje geriatryczne;

– usługi wspomagające, dedykowane uczestnikom i ich rodzinom;

–  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych;

Udział w zajęciach ma na celu utrzymanie dobrego stanu psychicznego i fizycznego uczestników oraz zwiększenie ich aktywności życiowej;

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie
czynna jest w godz.: 7.00-17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych

Witamy, w czym możemy pomóc?