Informacje dotyczące projektu​

Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie, Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych filia „Południe” w Jurczycach oraz Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych filia „Północ” w Radziszowie prowadzone są przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie w ramach okresu trwałości projektu: 

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu A i B) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem projektu jest Gmina Skawina, ul. Rynek 1. 32-050 Skawina:

Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

Znak województwa Małopolskiego
Witamy, w czym możemy pomóc?