Jurczyce

Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie
– Filia „Południe”

Dom Ludowy Hallerówka,
Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce.
Telefon: 785 167 102

Oferta przyznania pomocy w placówce skierowana jest do osób po 60 roku życia, o ograniczonej sprawności i miejscu zamieszkania na terenie Gminy Skawina.

Placówka zapewnia pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w organizacji i aktywizacji ich życia, bez zmiany ich miejsca zamieszkania poprzez realizowanie usług:

Pielęgnacyjno-opiekuńczych:

– ciepły posiłek (catering);

– pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;

– pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych
i fizjologicznych.

Aktywizująco-usprawniających:

– terapia zajęciowa;

– zajęcia podnoszące sprawność i aktywność;

– wyjścia rekreacyjno-turystyczne;

– zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych;

– organizacja czasu wolnego.

Wspomagających:

– wsparcie i konsultacje psychologiczne;

– usługi wspomagające, dedykowane uczestnikom i ich rodzinom;

–  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych;

Udział w zajęciach ma na celu utrzymanie dobrego stanu psychicznego i fizycznego uczestników oraz zwiększenie ich aktywności życiowej;

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych – Filia „Południe” 
czynna jest w godz.: 8.00-16.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych;

Witamy, w czym możemy pomóc?