Warsztaty o Janie Pawle II

Warsztaty o Janie Pawle II

15 marca 2023r. Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych z Jurczyc i z Radziszowa oraz z Placówki Specjalistycznej ze Skawiny w ramach zajęć kulturalno oświatowych wzięła udział w warsztatach o Janie Pawle II w Instytucie Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie.

Witamy, w czym możemy pomóc?