Szach-Mat

Szach-Mat

W dniu 24 lutego2023r. Uczestnicy Placówki z Jurczyc razem z Radziszowa brali udział w cyklicznych spotkaniach nauki gry w szachy. Trenerką była p. Dorota z CKiS w Skawinie.

Witamy, w czym możemy pomóc?