Spotkanie wigilijne w Placówce Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Radziszowie

Spotkanie wigilijne w Placówce Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Radziszowie

” W żłobie leży Pan nad pany, matka go otula….” Spotkanie wigilijne w Placówce Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Radziszowie przy inscenizacji Jasełek wykonanych przez uczestników placówki. Wspaniała świąteczna atmosfera, którą tworzyli również zaproszeni goście m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina p. Norbert Rzepisko, ks. Proboszcz Parafii w Radziszowie Stanisław Kamionka, Sołtys Radziszowa p. Zdzisława Bała oraz Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skawianie p. Joanna Rudek. Uczestników odwiedził również św. Mikołaj, który wręczył uczestnikom prezenty

Witamy, w czym możemy pomóc?