Relacja z warsztatów „Kukuryku”

Relacja z warsztatów „Kukuryku”

W ostatnim tygodniu marca Centrum Usług Społecznych zaprosiło mieszkańców Gminy Skawina na
warsztaty „Kukuryku”, organizowane przez Placówki Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych Filia
„Północ” w Radziszowie i filia „Południe” w Jurczycach. Przygotowywanie świątecznych ozdób po raz
kolejny połączyło pokolenia.
W ciepłej atmosferze zabawy i międzypokoleniowej przyjaźni Seniorzy wraz z zaproszonymi gośćmi
zabrali się za przygotowanie wielkanocnych ozdób. stołu. Ideą przyświecającą temu spotkaniu było
włączenie Seniorów we wspólne aktywności z mieszkańcami gminy, by mieli możliwości czerpania z
wiedzy, ciepła i troski od naszych Babć i Dziadków. To właśnie Babcie i Dziadkowie poświęcają nam
zazwyczaj wiele uwagi, dzieląc się swoim bogatym życiowym doświadczeniem, rzadkimi – i nie raz
zaskakującymi – umiejętnościami, ogromną pasją, cierpliwością, pokorą wobec życia i sporą dozą
optymizmu.
Idea warsztatów zrodziła się z pragnienia podkreślenia wagi roli, jaką w naszym życiu odgrywają
osoby starsze oraz pokazanie, że każda osoba może liczyć na pomoc i wsparcie osób starszych,
nawiązać z nimi kontakt, dobrze się z nimi bawić i nauczyć się od nich czegoś ciekawego

Witamy, w czym możemy pomóc?