Każda książka (…) – powiększa naszą wiedzę

Każda książka (…) – powiększa naszą wiedzę

„Każda książka (…) – powiększa naszą wiedzę.” – Antoni Ber. W poniedziałek w Placówce Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych uczestnicy z Jurczyc i z Radziszowa wzięli udział w cyklicznych zajęciach z biblioterapii z udziałem p. Agnieszki z Biblioteki z Radziszowa.

Witamy, w czym możemy pomóc?