Biblioterapia

Biblioterapia

12 grudnia br. W Placówce Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Jurczycach odbyły się cykliczne zajęci z biblioterapii z p. Agnieszką z Biblioteki🏠 w Radziszowie. Jak zawsze było ciekawie.

Witamy, w czym możemy pomóc?