100 lat

100 lat

Jubileusz setnej rocznicy urodzin, jest to wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Taką Jubilatką jest p. Stanisława Rak, uczestniczka Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Radziszowie. W minionym tygodniu seniorzy z Jurczyc oraz z Radziszowa razem z Jubilatką celebrowali ten ważny dzień. W uroczystości brali udział zaproszeni goście : Burmistrz Miasta i Gminy Skawina p. Norbert Rzepisko, Kierownik USC w Skawinie p. Agnieszka Pazdan, Z-ca Kierownika USC w Skawinie p. Anna Majdzik, Dyrkto CUS w Skawinie p. Joanna Rudek, Z-ca Dyrektora CUS w Skawinie p. Monika Kozak, Kierownik Placówek p. Anna Miroń oraz Sołtys Radziszowa p. Zdzisława Bała. Po życzeniach odbyła się cześć artystyczna, którą przygotowali Seniorzy z Jurczyc i z Radziszowa. Wystąpił również duet p. Agnieszka Weryszko oraz p. Michał Sumera z CKiS w Skawinie, którzy zaprezentowali znane polskie utworu muzyczne. Uroczystość 100 lecia przebiegała w wyjątkowo serdecznej oraz uroczystej atmosferze. Dostojnej Jubilatce p. Stanisławie składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz jeszcze długich lat życia.

Witamy, w czym możemy pomóc?