Zakres usług świadczonych w placówce​

Rodzaj i sposób świadczenia usług w placówkach zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną intelektualną oraz
indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymnością i poczucia bezpieczeństwa.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty/a wsparciem zgodnym z indywidualną diagnozą potrzeb i ścieżką reintegracji, opracowaną przez personel projektu w formie Indywidualnego Planu Działania

Placówka spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników placówki i ich opiekunów.

Wachlarz usług obejmuje:

Wózek
Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne
Spacer
Usługi aktywizacyjno – usprawniające;
Dłonie
Usługi wspomagające

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze:

 • możliwość dowozu osoby niesamodzielnej do Placówki Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • ciepły posiłek;
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych i fizjologicznych.

Usługi aktywizująco-usprawniające:

 • terapia zajęciowa;
 • zajęcia podnoszące sprawność i aktywność;
 • wyjścia rekreacyjno-turystyczne;
 • wycieczki;
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych;
 • organizacja czasu wolnego.

Usługi wspomagające:

 • wsparcie opiekuna medycznego w Placówce Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • wsparcie i konsultacje psychologiczne;
 • konsultacje geriatryczne w Placówce Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • usługi wspomagające, dedykowane uczestnikom i ich rodzinom;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych.
Witamy, w czym możemy pomóc?

Nasza strona internetowa używa plików cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close