Jurczyce

Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie
– Filia „Południe”

Dom Ludowy Hallerówka,
Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce.

Oferta przyznania pomocy w placówce skierowana jest do osób po 60 roku życia, o ograniczonej sprawności i miejscu zamieszkania na terenie Gminy Skawina.

Placówka zapewnia pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w organizacji i aktywizacji ich życia, bez zmiany ich miejsca zamieszkania poprzez realizowanie usług:

Pielęgnacyjno-opiekuńczych:

– możliwość dowozu osoby niesamodzielnej do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych – Filia „Północ”

– ciepły posiłek (catering);

– pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;

– pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych
i fizjologicznych.

Aktywizująco-usprawniających:

– terapia zajęciowa;

– zajęcia podnoszące sprawność i aktywność;

– wyjścia rekreacyjno-turystyczne;

– zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych;

– organizacja czasu wolnego.

Wspomagających:

– wsparcie i konsultacje psychologiczne;

– usługi wspomagające, dedykowane uczestnikom i ich rodzinom;

–  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych;

Udział w zajęciach ma na celu utrzymanie dobrego stanu psychicznego i fizycznego uczestników oraz zwiększenie ich aktywności życiowej;

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych – Filia „Południe” 
czynna jest w godz.: 8.00-16.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych;

Witamy, w czym możemy pomóc?

Nasza strona internetowa używa plików cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close